POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de protecció de dades personals

 

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook i Instagram). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

 

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

Dades del responsable del tractament

 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L. , amb domicilio  social a : CARRER XACIER PUIG I ANDREU, 44,  25005 PARDINYES, LLEIDA. Telèfon: 973 22 42 00. NIF/ CIF B25319195, i l’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és: castillo@castillosat.com.

 

Quins tractaments realitzem de les seves dades personals?

 

Tractament

CLIENTS

Finalitat

Gestionar les dades dels clients per gestionar la seva comanda.

Categories de dades

Clients

Dades

Dades identificatives: Nom , cognoms, DNI, adreça, telèfon, e-mail

Targeta de crèdit

Legitimació

Relació contractual.

Procedència

Del propi interessat

Destinataris

Les previstes  por normativa

Temps de conservació

Les previstes por normativa

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

INFORMACIÓ

Finalitat

Respondre les peticions de informació que es reben per la web

Categories de dades

Persones que sol·liciten informació.

Dades

Nom, cognoms, e-mail i telèfon

Legitimació

Petició d’informació

Procedència

Del propi interessat

Destinataris

No es cedeixen les dades.

Temps de conservació

El necessari per resoldre la petició d’informació

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional

 

Tractament

NEWSLETTER

Finalitat

Enviament d’informació sobre els productes de l’empresa.

Categories de dades

Persones que sol·liciten informació.

Dades

Nom, cognoms, e-mail i telèfon

Legitimació

Consentiment. Aquest pot ser revocat en qualsevol moment.

Procedència

Del propi interessat

Destinataris

No es cedeixen les dades.

Temps de conservació

Fins que no exerceixi el dret d’oposició i/o supressió

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament

VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat

Videovigilància dels accessos a les instal·lacions.

Categories de dades

Persones que accedeixen a les instal·lacions.

Dades

Imatges

Legitimació

Dret legítim.

Procedència

Del propi interessat

Destinataris

Forces i cossos de seguretat

Temps de conservació

Un mes com a màxim

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional.

 

Tractament

PROMOCIONS

Finalitat

Gestió de les dades de les persones que participen en les promocions que l’empresa ha organitzat a les seves xarxes socials

Categories de dades

Persones que participen i han acceptat les condicions de les promocions organitzades per l’empresa.

Dades

Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i e-mail

Legitimació

Relació contractual

Procedència

Del propi interessat

Destinataris

No es cedeixen dades a terces

Temps de conservació

Segons legislació vigent

Transferències internacional

No hi ha transferència de dades internacional.

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

 

CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L. utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

 

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

 

 1. En compliment d’una relació contractual
 2. Quan ens dona el seu consentiment.

     3.Per interès legítim de CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L. per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

 1. Compliment d’obligacions imposades per llei.

 

 • Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

 

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

 

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

 

 • Dades no pertinents

 

CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L. adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

 

 • Quant de temps conservarem les seves dades?

 

CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

 

 • A qui comunicarem les seves dades?

 

CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

 

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 

 • Mesures de seguretat

 

CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L. assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

 

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a  l’empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

 

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

DRET

CONTINGUT

CANAL D’ATENCIÓ

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L.

 

 

 

 

 

castillo@castillosat.com

 

Rectificació

Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes

Supressió

Podrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal

Oposició

Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal

Limitació del tractament

Es pot sol·licitar la limitació quan :

–          Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades

–          Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necesita per l’exercici o defensa de reclamacions o drets

 

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa

 podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar. L’exercici dels seus drets es gratuït.Xarxes socials

 

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L. i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

 

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L.

 

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

 

L’usuari s’ha de comprometre a: • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui

 

 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

 

CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L. no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

 

CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L.  es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

 

Recomanacions als usuaris / les usuàries

 

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
 • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

 

Les xarxes socials gestionades per CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L. són:

 

Xarxa

Adreça

Facebook

https://www.facebook.com/castillosat

Instagram

https://www.instagram.com/castillo_serveitecnic/