DECLARACIÓ D'ACCESIBILITAT

L’empresa CASTILLO SERVEI TÈCNIC, S.L. s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d’Europa.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://castillosat.com/ excloent-ne els continguts incrustats provinents d’altres dominis. Situació de compliment Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

• Manca de conformitat:

• Poden existir algunes imatges l’alternativa de les quals no estigui implementada o no sigui correcta – – Requisit 9.1.1.1 Contingut no textual UNE-EN 301549:2022

• Pot haver-hi elements el contrast dels quals no sigui suficient en algunes pàgines – Requisit 9.1.4.3 Contrast UNE-EN 301549:2022

• Poden existir alguns errors de parseig al codi – Requisit número 9.4.1.1 Processament d’UNE-EN 301549:2022

• Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.

• Càrrega desproporcionada: No és aplicable.

• El contingut no entra dins làmbit de la legislació aplicable.

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a fitxers ofimàtics de diferents organismes que s’hagin de publicar en aquest lloc.